Szakmai önéletrajz

Csapó Angéla vagyok, 1988 óta foglalkozom szövéssel, minden érdekel, ami e mesterség része. A magyar szőttes hagyományok tisztelete, ápolása, továbbéltetése mellett fontosnak tartom más népek, kultúrák motívumvilágának, technikai tudásának megismerését is, hiszen így tudjuk saját kincseinket is jobban értékelni, megőrizni. Nem feltétlenül a múzeumi tárgyak hű másolását, hanem azok alapos ismeretét tartom fontosnak. Csak úgy képes tovább élni szőttes kultúránk, ha alkalmazkodik; a ma emberének és világának is meg tud felelni, képes beilleszkedni, helyet találni. Nem elég a kreativitás, az egyéni új ötlet, lényeges, hogy tisztelettel és felelősséggel bánjunk értékeinkkel; ezt mind oktatói mind egyéni alkotói munkám során szem előtt tartom.

A rongy és a gyapjú szőnyegek mellett a takács szőttesek, a finom gyapjúszövetek, pamut és lenvásznak szövésével is foglalkozom, valamint szalagok, övek, textilékszerek speciális szövésmódjait is alkalmazom, melyek lakástextilként, viselhető ruhadarabként, vagy azok kiegészítőiként találnak helyet a hétköznapokon, ünnepnapokon. A kezdeti években családtagoknak, barátoknak készítettem szőtteseket, később már cégek, intézmények, egyesületek, alapítványok, egyházi elöljárók, néptánc együttesek, kórusok, éttermek, iparművészek,  magánszemélyek is megkerestek egyedi igényeikkel.

1992 óta szakmai konferenciákon, országos pályázatokon is részt veszek, és folyamatosan zsűriztetem munkáimat a NIT által. A klasszikus értelemben vett hagyományokon alapuló szőtteseim tervezése és elkészítése során próbálom szem előtt tartani az eredeti élmény nyújtását, az egyes stílusok, karakterek visszaadását. Az anyaggyűjtést, minél több variáció megismerését, a tárgyelemzést, a jellegzetességek kiemelését, a specialitások felismerését elengedhetetlen előkészítő munkának tartom. Az átdolgozott, újrafogalmazott szőttesek terén soha nem hagyom figyelmen kívül a gyökereket, és azok tiszteletét.

Szeretem a szakmai kihívásokat, legyen az egy speciális rekonstrukció, vagy egy eredeti tárgy újrafogalmazása. Így módom van például római kori, honfoglalás kori, középkori viseletekhez készíteni szöveteket, egyházi textíliákat, veterán autó kárpithuzatot, vagy hagyományőrző tűzoltó egylet részére viselet kiegészítőt szőni. Éttermek, borozók, food styling cégek, főzősulik elvárásainak megfelelni szintén komoly feladat, hiszen a tartósság, használhatóság is fontos szerepet kap az esztétikai többlet mellett. Az elmúlt években folyamatosan több iparművész is megkeresett már, akikkel szívesen dolgozom együtt saját ötleteik, terveik megvalósítása, kivitelezése során. A Nanushka divatcéggel 2012-2017 között dolgoztam, szőttes hagyományainkból merítve inspirációt ám a megrendelő elvárásainak megfelelve szőttem ruhaanyagokat, applikációkat, viselet kiegészítőket. Saját termékeimen a népi hagyományok és a takácsmesterség számos jellegzetessége felismerhető, ám elsődleges szempont számomra, hogy a tárgyak megfeleljenek a jelenkori igényeknek is, és az esztétikai élményen túl funkcióval is rendelkezzenek, ténylegesen használhatóak, viselhetőek, és tartósak legyenek.

Az alapokat édesanyámtól, Csapó Sándornétól (született Villant Magdolna) kaptam, neki köszönhetem mindazt, amit eddig elértem. Bakay Erzsébet (iparművész, nyugalmazott egyetemi tanár) és Borbély Jolán (etnográfus) által megtanulhattam, hogy mennyire fontos gyökereink ismerete, tisztelete, mekkora a felelősségünk hagyományaink megőrzésében. Dr. Papp Lászlónétól (népművészet mestere), sajátíthattam el a vászonszövés alapjait, ismerhettem meg szépségeit, bevezetett annak mérhetetlenül gazdag világába a debreceni szövőtáborokban. Lőrincz Pétertől (szövőszékkészítő mester) jelentős gyakorlati, technikai segítséget kapok, a takácsmesterség számtalan fortélyával gazdagít. Galánfiné Schmidt Teréztől (iparművész, népi iparművész, népművészet mestere) a nádudvari alkotótáborokban tanulhattam sok érdekes, a keleti szövött szőnyegekre jellemző szövésmódot. Műhelyének és személyének varázsa sok tekintetben megváltoztatta szemléletemet, a mesterség iránti szeretete és alázata, oktatói és nevelői munkája követendő példa számomra is.

Az amatőrök rendelkezésére álló lehetőségekkel élve tanfolyamok elvégzése mellett alkotótáborokba, kurzusokra jártam, hogy bővíthessem tudásomat, újat tanulhassak. A szervezett gyűjtő utak mellett egyéni gyűjtéseket is végzek itthon és külföldön egyaránt, ahol nemcsak a múzeumi tárgyakat keresem, hanem mindig a még élő szövőasszonyokat, takácsmestereket is, akik tanítanak, megmutatják „saját kincsüket, tudásukat".

1995.01.16-án „C” kategóriájú, alapfokú szövő szakoktató bizonyítványt szereztem (száma: 2974). 1995.12.11-én „B” kategóriájú, középfokú szövő szakkörvezető bizonyítványt szereztem (száma: 3465). 1994-től 1997-ig részt vettem Debrecenben az „A” kategóriájú felsőfokú vászonszövő tanfolyamon. 1997.07.11-én Népi játszóházi foglalkozásvezető igazolványt szereztem. 1997.10.29-én az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 8643419123006 számú „Népijáték- és kismesterségek oktatója szőnyegszövő-takács (felsőfok)" megnevezésű, szakképesítést igazoló bizonyítványt szereztem (száma: B0051669  86/1997.) A fenti bizonyítványokat a Magyar Művelődési Intézet adta ki.

1996 óta szakkörök, játszóházak, alkotótáborok, mesterség bemutatók, szakmai rendezvények kapcsán a szövés oktatása is része lett mindennapjaimnak. A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület elnökségi tagjaként a szövők összefogásában, szakmai előadások, tanulmányutak, kirándulások, közösségi programok szervezésében végzek társadalmi munkát. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége szövő szakmai bizottságának három cikluson át voltam tagja.

2000-ben alakult, és egyesületünk keretein belül működő Motolla Szövőműhely vezetőjeként és tagjaként ismerhetnek sokan. Közösségünk tagjai közt jó néhány pedagógus is van, ami fontos a mesterség továbbadása szempontjából. Kiállításokon, pályázatokon, rendezvényeken eredményesen jelennek meg munkáink, szakmai fejlődésünk érdekében a konferenciákon is folyamatosan jelen vagyunk.

2011-2021 között Óbudán, Csillaghegyen nyáron és ősszel több héten át tartottam szövőkurzusokat a pápai Lőrincz Textiles Műhely által erre a célra telepített, és teljesen felszerelt műhely keretei közt. Itt mód nyílt a kezdő érdeklődők számára megismerni, megszeretni, elsajátítani a kézi szövés alapjait, vagy a szövéssel komolyabban foglalkozók számára új ismereteket szerezni, mélyíteni, bővíteni tudásukat. Közülük sokan már önállóan saját útjukat járva workshopokat tartanak, és lelkesen adják tovább a szövés szeretetét.

2022-ben megnyitottam saját műhelyemet, melyben lehetőséget biztosítok mind a kezdők, mind a haladók számára kurzushetek és alkotóhetek keretében a kézi szövés elméleti és gyakorlati alapjainak széleskörű megismerésére. A szövőkeretek, különböző típusú szádfák, kártyák mellett mód van kilenc szövőszéken 25 különféle felvetésen élvezni a szövés varázsát, megtapasztalni az alapanyagok, technikák rendkívüli változatosságát.

 

2005 óta több szakmai konferencia előadójaként oszthattam meg gondolataimat, tapasztalataimat mind a tárgyalkotó népművészetről és annak jövőjéről, termékfejlesztésről, mind oktatási módszerekről, eredményekről.

2006-2007-ben az M-Stúdium Oktatásszervező Kft. felkérésére OKJ-s szőnyegszövő tanfolyamot vezethettem a Szabási Szociális Otthonban. A vizsgára való felkészülés elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását követelte meg a hallgatóktól, melyet eredményesen teljesítettek és szőnyegszövő bizonyítványt szereztek.

2007-2009-ben a négy országban zajló Inextex  (A textilörökségen alapuló tudás, tapasztalatok, módszerek innovatív cseréje) eu-s projekt szakmai munkájában külső szakértőként vehettem részt a kurzusanyag összeállításában. A hazai alkotócsoport kurzusvezetőjeként dolgozhattam, valamint a kurzust záró konferencia szervezésében és a katalógus elkészítésében is részt vállalhattam.

2009-2010-ben a Zala Megyei Népművészeti Egyesülettől, az általuk megnyert SI-HU Kézműves Akadémia eu-s projekt keretén belül kaptam megbízást a termékfejlesztési kurzus anyagának és tematikájának teljes kidolgozására és a kurzus levezetésére.  2012-ben a záró konferencia egyik előadója voltam. 2011-2012-ben a projekt keretében kiírt alkotói pályázatok bíráló bizottságának munkájában, valamint a katalógus készítésében vehettem részt.

2012-2013-ban a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület által nyert Határon Átnyúló Együttműködési Program (Mutual Heritages 2) keretében a projekt által megvalósuló workshopokhoz kapcsolódóan oktatói feladatokat láthattam el szövés témakörben; a gyűjteményi anyagból kiemelt tárgyak rekonstrukciójának megvalósításához nyújthattam szakmai segítséget. Lehetőségem nyílt az elmúlt években többször is visszatérni hozzájuk, és folyamatosan továbblépni, saját szőtteshagyományaikat visszatanítani számukra.

2008-2011 között a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajz, Kulturális Antropológia Tanszékének levelező hallgatójaként három évet végezhettem el. Meghatározó volt számomra ez a néhány év, függetlenül attól, hogy a diploma megszerzésére nem kerülhetett sor az élethelyzetem megváltozása miatt.

2011-ben az NKA Népművészeti Kollégiumának egyéni alkotói pályázatát elnyerve a Belső-somogyi szőttesek világát bemutatva egy jelentős, több darabból áll kollekciót készíthettem, mely állandó kiállítóhelyen került elhelyezésre Kaposváron a Megyeháza épületében.

2015-ben a Milánói Világkiállításon a NESZ által kiválasztott mesterek között lehettem, a magyar pavilonban képviselhettem, és folyamatos mesterség bemutatóval népszerűsíthettem szőttes hagyományainkat 16 napon át.

2018-tól minden évben a Csoóri Sándor Alap projekt keretében számos néptáncegyüttes (pl: Somogy, Bánát, Ballószögi Kincsecskék, Tördemic, Rozmaring stb) felkérésére készítettem eredeti viseletek alapján tárgyrekonstrukciókat, melyek a szakmai elvárásokon túl a színpadi igényeknek is megfelelnek. A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Csoóri pályázatainak megvalósításában is részt veszek, általános iskolákban rendhagyó órák keretében, valamint műhelyfoglalkozásokon érintjük meg a fiatalokat, adjuk át tudásunkat minden évben.

 

2020-ban a Szennai Skanzen EFOP pályázatában lakástextilek tárgyrekonstrukciós munkájára kértek fel, mely a vetett ágy jellegzetes darabjai mellett egy asztalterítőt tartalmazott.

 

2022-ben a Bánát Egyesület pályázata kapcsán kaptam felkérést a deszki szerb tájházba szerb tyilim asztalravaló szőttes elkészítésére. A kutatómunkához szükséges segítséget a Budapesti Néprajzi Múzeumban Lackner Mónika etnográfustól kaptam.

 

A Táncháztalálkozón és a Budai Várban a Mesterség Ünnepén a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület tagjaként veszek részt. Saját termékeimmel kézművesek részvételével szervezett kirakodóvásárokon vagyok jelen az ország több pontján is.

 

Elismerések:
1998. Népművészet Ifjú Mestere díjat adományozott a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere,
2000. Népi Iparművésznek ismert el szövő szakágban a Magyar Művelődési Intézet,
2010. Király Zsiga díjat kaptam a népművészetért végzett munkám elismeréseként a NESZ-től.

Díjak:
1999. Hevesi Országos Szőttes pályázat  - Különdíj
          VII. Országos Textiles Konferencia, Békéscsaba  - I. díj
          XIII. Országos Népművészeti Kiállítás, Budapest  - Gránátalma díj
2002. VIII. Országos Textiles Konferencia, Békéscsaba - II. díj
2004. IX. Országos Textiles Konferencia, Békéscsaba - Különdíj
2006.  X. Országos Textiles Konferencia, Békéscsaba  - II.díj, III díj
2011. XIX. Országos Szőttespályázat és Konferencia, Heves - Konferencia díj
2012. XIII. Országos Textiles Konferencia, Békéscsaba  - I. díj
2017. XXI. Országos Szőttespályázat és Konferencia, Heves - Különdíj
2018. XVI. Országos Textiles Konferencia, Békéscsaba - Különdíj

Szakmai előadások:
2005. Hevesi Nemzetközi Szőttes Konferencia
2008. Kaposvár, Inextex projekt nyílt szeminárium
2009. Békéscsaba, „Merre tart a kézművesség” I. Konferencia
2009. Eger, „Viseletek régen és ma” Konferencia
2009. Kaposvár, Inextex projekt záró Konferencia
2010. Szenna, „Hagyaték” Országos Faragó Konferencia
2010. Budapest, Hagyomány és Design Konferencia
2011. Békéscsaba, „Merre tart a kézművesség” II. Konferencia
2011. Zalaegerszeg, „Kézműves Akadémia” projekt nyílt szeminárium
2014. Hevesi Nemzetközi Szőttes Konferencia
2015. Zalaegerszeg, „Népi Kézműves Közösségek…” Regionális Konferencia
2016. Zalaegerszeg, Regionális Konferencia
2016. XIV. Országos Textiles Konferencia, Békéscsaba
2017. , 2023. Hevesi Nemzetközi Szőttes Konferencia

Kiállítások:
1993. - Megyei Népművészeti Kiállítás, Somogy Megyei Művelődési Központ,
1994. - 20. Kézműipari Kiállítás, San Doná di Piave (Velence),
          - Tavaszi Fesztivál Népművészeti Kiállítása, Somogy Megyei Művelődési Központ,
          - Képző- és Iparművészeti Kiállítás, Somogy Megyei Művelődési Központ,
          - Népművészeti Kiállítás, Mosdós Tüdőszanatórium,
           - XI. Országos Népművészeti Kiállítás, Néprajzi Múzeum,
          - Önálló kiállítás közösen édesanyjával, Pannon Agrártudományi Egyetem Kaposvár,
          - „Vígadjunk” a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány kiállítása, Pesti Vigadó,
          - V. Országos Textiles Konferencia, Békéscsaba,
          - XII. Országos Népművészeti Kiállítás, Néprajzi Múzeum,
          - Megyei Képző- és Iparművészeti Kiállítás, Marcali,
          - Népművészeti Kiállítás, Református Templom Nagybajom
          - XVI. Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás, Budapest Kongresszusi Központ,
          - Népi Iparművészeti Kiállítás, Művelődési Ház Kaposfüred,
          - Önálló Kiállítás közösen édesanyjával, Dráva Múzeum Barcs,
          - VI. Országos Textiles Konferencia, Békéscsaba,
          - Népművészeti Kiállítás, Páva Galéria Kaposszerdahely.
          - Ifjú mesterek kiállítása, Budapest NIT kiállító terem
          - Hevesi Országos Szőttes pályázat, Heves
          - „Sión innen …” Népművészeti Kiállítás, Siófok
          - VII. Országos Textiles Konferencia, Békéscsaba
          - XIII. Országos Népművészeti Kiállítás, Budapest, Néprajzi Múzeum
          - Népművészeti kiállítás, Balatonföldvár
          - Népművészeti Kiállítás – Nagykanizsa
          - Közös kiállítás Kékedi László faragóval – NIT kiállító terem, Budapest
2002. - VIII. Országos Textiles Konferencia, Békéscsaba
          - Tavaszi Fesztivál Kaposvár
2003. - 20 éves a NESZ - Jubileumi kiállítás, Budapest
         - Somogyi népi iparművészek kiállítása, Nagyatád
         - Terítéken a Fazekasság – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
2004. - Somogy Megyei Múzeum önálló kiállítás édesanyámmal, Kaposvár
          - Somogy megyei Népművészeti Kiállítás, SMK, Kaposvár
          - Somogy élő népművészete, Megyeháza Galéria, Kaposvár
2005. - Somogy Megyei Népművészeti Egyesület vándorkiállítása, Kaposvár, Nagyatád,
          - XIV. Országos Népművészeti Kiállítás, Budapest Iparművészeti Múzeum
          - Hevesi Nemzetközi Szőttes Konferencia és Pályázat, Heves
2006. - X. Országos Textiles Konferencia, Békéscsaba
          - Pro Renovanda Culturae Pályázat és kiállítás, Kecskemét, Népi Iparművészeti Múzeum
2008. - XI. Országos Textiles Konferencia, Békéscsaba
          - Hevesi Nemzetközi Szőttes Konferencia és Pályázat, Heves
2010. - XV. Országos Népművészeti Kiállítás, Budapest, Néprajzi Múzeum
2011. - Városi Múzeum, Nagyatád
          - Motolla Szövőműhely kiállítása, Szántódpuszta Kulturális Központ
2012. - XIII. Országos Textiles Konferencia, Békéscsaba
          - Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda, Kaposvár
          - Tourinform Iroda, Kaposvár
2013. - Dél-dunántúl bemutatkozik, Diósgyőr
          - Somogy bemutatkozik, Dombóvár
2014. - Hevesi Nemzetközi Szőttes Konferencia és Pályázat, Heves
          - Somogy Megyei Népművészeti Egyesület kiállítása, Szent-Margit Templom, Kaposvár
2015. - XVI. Országos Népművészeti Kiállítás, Budapest, Néprajzi Múzeum
2016. - XV. Országos Textiles Pályázat és Konferencia, Békéscsaba
2017. - Hevesi Nemzetközi Szőttes Pályázat és Konferencia, Heves
          - 20 éves jubileumi egyesületi kiállítás, Dunaföldvár, Kaposvár
2018. - XVI. Országos Textiles Pályázat és Konferencia, Békéscsaba
         - Kéz/Mű/Remek - Népművészeti Szalon – Műcsarnok, Budapest

2020.    - XVII. Kárpát-Medencei Népi Textilfesztivál, Békéscsaba

2022. – Somogy Megyei Népművészeti Egyesület kiállítása, Nagyatád

2023. – Somogy Megyei Népművészeti Egyesület kiállítása, Kaposvár

Vissza
Utolsó módosítás: 2024. 02. 08. 06:29

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak. A jogszabályok értelmében csak az oldal működéséhez teljesen nélkülözhetetlen sütiket tárolhatjuk az Ön böngészőjében, minden egyéb más süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A "Minden süti engedélyezése" gombra kattintva érhető el a legjobb felhasználói élmény, valamint a további füleken egyesével is engedélyezheti a különböző célú sütiket.

Az Adatvédelem oldalon megtalál minden információt arról, hogyan léphet velünk kapcsolatba, illetve hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat, valamint módosíthatja az adatvédelmi beállításokat is.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

A szabályzat elfogadásával ezen sütik engedélyezésre kerülnek.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDcsapoangela.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentcsapoangela.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év
accountcsapoangela.huAkkor kerül létrehozásra, ha a látogató bejelentkezéskor bejelöli, hogy jegyezze meg az oldal.1 év
cartIDcsapoangela.huA kosár tartalmának megőrzéséhez használt süti, mely két látogatás között is megőrzi a kosárban lévő termékeket.30 nap
Fel

Kosár

Az Ön kosara üres.